КОНТЕНТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

КОНТЕНТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ГЭРЭЭТ -АЙТИ ГЭРЭЭТ МАРКЕТИНГ
 
Erp програм, enterprise програм болон вебэд суурилсан програм хангамж, веб дизайн, гар утасны android, iphone, windows phone платформууд дээр програм хангамжийг хөгжүүлдэг бөгөөд та бүхэндээ дараах платформуудыг санал болгож байна
content .png

Bss erp – бизнесийн нэгдсэн платформ

FYS erp – санхүүг гарт тань нэгдсэн платформ

OWT – Олон нийтийн сайн дурын хандив туслалцааны нэгдсэн платформ

360 Online Virtual University -Онлайн сургуулийн платформ

E-university – Цахим сургуулийн платформ

ECL – Хяналтын нэгдсэн платформ

Woocommerce – Цахим их дэлгүүр нэгдсэн платформ