СҮЛЖЭЭ ДЭД БҮТЭЦ

СҮЛЖЭЭ ДЭД БҮТЭЦ

ГЭРЭЭТ -АЙТИ ГЭРЭЭТ МАРКЕТИНГ
 
Манай компани нь дэлхийд сүлжээний төхөөрөмжүүдээрээ тэргүүлэгч Cisco, Juniper, Fortinet, Dell, RAD, Extreme зэрэг компаниудын сүлжээний бүх төхөөрөмжүүдээр байгууллагад зориулсан цогц шийдлийг санал болгон ажиллаж байна. Тус компанийн инженерийн баг нь Cisc CCNA, CCNP, CCIE, Juniper JNCIA-Junos, JNCIS-SEC зэрэг сертификат бүхий мэргэжлээрээ олон жил ажилласан туршлагатай инженерүүд ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр гарч ирж буй брендүүдийн сургалт вебинарт хамрагдаж тухай бүрт сертификатуудад төгссөн өндөр мэргэжилтэй инженерийн баг хамт олон та бүхэнд үйлчилхэд бэлэн байна.
network .jpg